Üniversite Öğretim Elemanı Dernekleri Ortak Girişiminin Akademik Özgürlük ve Özerklik Bildirgesi Gerek Dünya Üniversiteler Servisi’nin (WUS) 1988’de ilan ettiği Lima Akademik Özgürlük ve Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği bildirgesinde gerekse 35‘i ülkemizden olmak üzere 88 ülkeden 904 üniversitenin imzaladığı ve YÖK’ün de web sayfasında yer alan “Magna Charta Universitatum’’ bildirgesinde belirtildiği üzere, üniversitelerin özerk ve siyasi güçlerden bağımsız olması gerekliliği uluslararası düzeyde kabul görmüş bir ilkedir. Üniversiteler her türlü görüşün, sözel ya da yazılı olarak, özgürce ifade edilebildiği yerlerdir. Aksi yaklaşımlar üniversitelerin doğasına aykırıdır. Toplum yararına bilimsel üretim ancak ve ancak özgür bir ortamda gerçekleşebilir. Dolayısıyla toplumsal gelişime bilimsel bilgi üretimi yoluyla katkı veren üniversitelerin özerk ve siyasi güçlerden bağımsız olması gerekmektedir. Bilimsel üretim kurumları olan üniversiteler hiyerarşik bir düzen içinde yönetilememeli ve aşağıdan yukarıya demokratik bir yapıyla örgütlenmelidir. Bu bağlamda, üniversitelerin kendi yöneticilerini kendi seçme hakkının tekrar verilmesi talebimizi bir kez daha belirtmek isteriz.

Ülkemizde son yıllarda iktidarların giderek artan bir şekilde üniversiteleri kontrol etmeye yönelik eylemlerini görmekteyiz. Bunun en son örneği Boğaziçi ve Galatasaray Üniversitelerinde yaşanmaktadır. Boğaziçi ve Galatasaray Üniversitelerindeki akademisyenlerin özgür üniversite mücadelesini desteklediğimizi, öğrencilere yapılan hukuksuz baskının sona erdirilmesi ve haklı protestoları nedeni ile tutuklanan öğrencilerin derhal serbest bırakılması gerektiğine inandığımızı kamuoyuna beyan ederiz.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
Çukurova Öğretim Elemanları Derneği
Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği
İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği