Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ASİL
Başkan Sedat Türkmen
2. Başkan Şükrü Erhan Bağcı
Yazman Berin Yoca
Sayman Burak Öztornacı
Üye Adnan Gümüş
Üye Bedri Aydoğan
Üye Ali Kocabaş