Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL(Başkan)

e-posta:sengulha@cu.edu.tr

 

Doç. Dr. Fatma Pervin BİLİR(Başkan Yardımcısı)

pbilir@cu.edu.tr

 

Arş. Gör. Barış ATA (Yazman)

bata@cu.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR(Sayman)

ozdemir@cu.edu.tr

 

Prof. Dr. Gülseren AĞRIDAĞ(Üye)

 

 

Arş. Gör. Burak ÖZTORNACI (Üye)

boztornaci@cu.edu.tr

 

Arş. Gör. Sedat GÜNDOĞDU(Üye)

sgundogdu@cu.edu.tr