Bağlantılar

Yüksek Öğretim Kurumu:   www.yok.gov.tr
Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı: http://www.uak.gov.tr/
Çukurova Üniversitesi: http://www.cu.edu.tr
Ç.Ü. Kütüphane:  http://library.cu.edu.tr/

Öğretim Elemanları Dernekleri
ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği (http://www.oed.org.tr/oed/index.php)
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (http://www.akd-oud.org.tr)
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (http://www.tumod.org.tr)
Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği (http://www.gaziuniversiteli.org)
Hacettepe Öğretim Üyeleri Derneği (http://www.hoder.hacettepe.edu.tr)
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (http://www.univder.org)
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (http://www.gunider.org.tr/tr/default.aspx)
İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Dernekleri (http://www.izunider.dostweb.com)
Üniversite Konseyleri Derneği (http://www.universitekonseyleri.org)
Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği (http://www.vunider.org.tr)