Tarihçe

Kuruluşundan Bugüne Yönetim Kurulu Üyeleri

1994’teki kuruluşundan bugüne 47 farklı isim yönetim kurullarında yer almıştır. En çok yönetim kurulu üyeliği yapmış olanlar sırayla
Erhan Yıldırım altı,
Erdal Şekeroğlu beş,
Rıza Kanber üç,
Nazım Uluocak üç dönem şeklindedir.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı en uzun süreyle Erdal Şekeroğlu yürütmüştür. Sırayla
Erdal Şekeroğlu beş,
Erhan Yıldırım iki,
Aytekin Berkman bir,
Ragıp Özyürek bir ve
Yunus Emre Evlice bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Kuruluşundan bugüne yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

27.03.1994 (Kurucu Yönetim Kurulu)
Aytekin Berkman
Gaye Erbatur
Osman Aslan
Nazım Uluocak
Yunus Emre Evlice
Erhan Yıldırım
Kamil Güven

28.09.1994 (I. Olağan Genel Kurul)
Erdal Şekeroğlu
Müfit Gömleksiz
Erhan Yıldırım
Ramazan Çakıroğlu
Mahmut Oğuz
Emin Güzel
Rıza Kanber

13.11.1995
Erdal Şekeroğlu
Hamit Boztepe
Suat Karaaslan
Rıza Kanber
Aytekin Altıntaş
Oya Katırcı

07.11.1996
Ragıp Özyürek
Abdullah Tuli
Münire Aksöz
Bedri Aydoğan
Adnan Yücel
Fatih Cin
M. Rıfat Ulusoy

11.11.1997
Erdal Şekeroğlu
Cahit Aslan
Attila Yazar
Rıza Kanber
Suat Karaaslan
Haydar Şengül
Kemal Çelik

09.12.1998
Erdal Şekeroğlu
Nazım Uluocak
Bekir Coşkun
Erhan Yıldırım
Cahit Aslan
Cengiz Kazak
Kemal Çelik

15.12.2001
Erdal Şekeroğlu
Erhan Yıldırım
Nazım Uluocak
Mustafa Okan
Yaşare Aktaş
Fikret Dülger
Bekir Coşkun

21.11.2002
Erhan Yıldırım
Dilek Özcengiz
M. Rıfat Ulusoy
İbrahim Ortaş
Müfit Gömleksiz
Özgül Görmüş
Tuncay Kuleli

12 Kasım 2004
Yunus Emre Evlice
Nazire Akbulut
Bedri Aydoğan
Elife Hatun Kılıçbeyli
Berrin Sirel
Pervin Bilir
Mahmut Yanar

30.11.2006
Erhan Yıldırım
Mustafa Apaydın
Sedat Türkmen
Berrin Sirel
Adnan Gümüş
M. Ata Seçilmiş
H. Serdar İskit

28.11 2008
M. Ata Seçilmiş
Ahmet Hilal
Mahmut Yanar
Pervin Bilir
Hatice Sofu
M. Fatih Cin
Haydar Şengül

26.11.2010
Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU (24.04.2012)
Suat KARAASLAN
Ahmet HİLAL
Canan MADRAN (05.01.2012)
Serdar İSKİT
Sedat TÜRKMEN
Ali KOCABAŞ
Oya KATIRCI
Sedat UÇAR  (05.01.2012)
İbrahim ORTAŞ

29.11.2012
Ali KOCABAŞ
Özgecan TAŞTAN KIRIK
Melek AKDOĞAN GEDİK
Sedat TÜRKMEN
Cem DOĞAN
Gülşah SEYDAOĞLU
Nükhet E. ERGEÇ (21.05.2013)
Sadi KURDAK

25.04.2014
Sedat TÜRKMEN
Oya KATIRCI
Zeynep ERÇEN
Burhan ÖZALP
Ali Kemal TOPALOĞLU
Suat KARAASLAN
Melek AKDOĞAN GEDİK

28.11.2014

Sedat TÜRKMEN
Oya KATIRCI
Barış ATA
Burhan ÖZALP
Ali Kemal TOPALOĞLU
Suat KARAASLAN
Elif Hatun KILIÇBEYLİ

30.11.2016

Haydar ŞENGÜL
Fatma Pervin BİLİR
Barış ATA
İlker ÖZDEMİR
Gülseren AĞRIDAĞ
Burak ÖZTORNACI
Sedat GÜNDOĞDU