Üzgünüz ve öfkeliyiz. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, üniversite kampüsüne silah ile girebilen bir öğrenci tarafından katledildi. Ceren Damar’ın ailesine, tüm yakınlarına ve tüm Türkiye bilim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Türkiye’deki bilim emekçilerinin çalışma koşullarına, halk içindeki itibarlarına, öğrenciler nezdindeki konumlarına yönelik her geçen gün artan saldırılar bu cinayetin ortamını hazırlamıştır. Cinayetin ayrıntıları göstermektedir ki, öğrencileri bilim insanlarıyla karşı karşıya getiren bir iklim, son yıllarda hızla yaygınlaşmaktadır.

İnsanlıktan çıkmış aydın düşmanlığına bu cesareti veren toplumsal, iktisadi ve siyasi koşullardır. Üniversitelerin diploma satan bir ticarethaneye dönüştürülmesi, parayı verenin hizmet beklediği bir alışveriş merkezi zihniyetinin giderek yaygınlaşması bu vahşetin asıl failidir.

Maalesef günümüzde Üniversitelerin toplum nezdinde itibarını zedeleniyor, gençler geleceksizleştiriliyor, şiddet eylemleri körükleniyor. İçinde bulunduğumuz bu süreç ise bu cinayetin münferit bir olay olmadığının, bilim emekçilerinin sürekli yüz yüze olduğu bir tehdidin mantıksal sonucu olduğunun en temel kanıtıdır. Aynı üniversitede daha önce de bir araştırma görevlisinin saldırıya uğramış olması bu olayın ilk olmadığını ve de son olmayacağını göstermektedir. Ülkemizin pek çok üniversitesinde öğretim elemanlarının çeşitli tehditlere maruz kaldığı duyumlarıyla son günlerde çokça karşılaşılmaktadır.

Üniversitelerin ticarethane olarak görülmesinin, üniversitelerde güvenliğin yalnızca teknik önlemlerle sağlamaya çalışılmasının ve öğretim elemanlarının itibarsızlaşmasının sonucunu hayatımız ile ödemekteyiz. Geçen yıl Osmangazi Üniversitesinde yaşanan katliam, bu yılın ilk günlerinde ise Araştırma Görevlisi Ceren Damar’ın vahşice öldürülmesi, bu sürecin artık sona ermesi gerektiğini göstermektedir.

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği olarak bütün dostlarımızı ve halkımızı bu karanlığa karşı birlik olmaya çağırıyoruz.

 

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği

Yönetim Kurulu