Basına ve Kamuoyuna

2018 yılında Çin’in plastik atık/çöp ithalatını yasaklamasının ardından plastik atık hareketliliğinin ana varış noktalarından biri Türkiye oldu. 2017 yılının son ayında yani Çin yasağından hemen önce (Aralık 2016), Türkiye, çoğunluğu ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika ve Hollanda’dan bir ayda toplam 3616 ton plastik çöp ithal etmişti. 2017 Aralık ayında bu miktar bir aylık olarak 19322 ton olarak gerçekleşmiş, Aralık 2018’de ise aylık olarak 24831 tona yükselmiştir. 2018 yılının sonuna gelindiğinde toplam 418000 ton plastik çöp, 2019 yılında 582296 ton ve en nihayetinde 2020 yılında ise yaklaşık 700000 ton plastik çöp ithal edilmiştir. Bu esnada Türkiye’nin kendi çöpü içerisindeki plastiği geri dönüşüme kazandırma oranı adeta yerinde saymıştır.

Bu ithalat sürecinde özellikle ortadan kaldırılması ya da yeniden kazandırılması oldukça maliyetli olan çöpler Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilmiştir. Bu çöplerin önemli bir kısmının Adana başta olmak üzere İzmir ve İstanbul’da gelişigüzel sağa sola atıldığı ve yakıldığı gözlemlenmiştir. Bu süre zarfında yetersiz kontroller ve yasadışı faaliyetler çöplerin gün geçtikçe artarak tarımsal alanlar başta olmak üzere birçok alanı kirletmiştir. Bu çöplerin yakılmasıyla beraber kalıcı organik kirletici ve kanserojen kimyasallar Adana’nın ve Adanalı’nın zehirlenmesine neden olmuştur.

Türkiye, 1 Ocak 2021 tarihinde yeni yasaklar koyarak plastik çöp ithalatına önemli sınırlamalar getirmiştir. Önce %50 kota ve karışık plastik çöp ithalatı yasaklanmıştır. Ancak bu yasağa rağmen yasadışı faaliyetler devam etmiştir. Bu sefer de bu yasadışı faaliyetlerin en büyük kılıfı olan çöp türlerinden biri “3915.10 kodlu Etilen Polimer” tipindeki plastik çöplerin ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yasaklanmıştır. Bu yasakla beraber bu konuda çalışan akademisyenler çöp tüccarlarınca hedef gösterilmekte ve birçok mecrada tehdit edilmektedir.

Türkiye, yılda 3-3.5 milyon ton plastik çöp üreten bir ülkedir ve bu çöpün ancak %10’u tekrar kazanılmakta, geri kalanı ise çöp depolama sahalarına gömülmektedir. Bu plastiklere tarımsal alanlarda kullanılan plastik sera örtüleri, tek kullanımlık damla sulama boruları ve diğer plastikler dâhil değildir. Türkiye’nin öncelikli olarak bu plastikleri dönüştürmesi gerekirken içeriği belli olmayan yabancı menşeli plastik çöpleri ithal etmesi kabul edilebilir değildir. Bu nedenle son getirilen kısıtlamalar oldukça yerindedir.

Biz Çukurova Öğretim Elemanları Derneği olarak plastik atık/çöp ithalatına karşı olduğumuzu belirtmekteyiz. Bu çöplerin topraklarımızı kirletmesine sebep olan ve bunu denetlemekle yükümlü oldukları halde denetlemeyenlerin ağır bir sorumluluk altında olduklarını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu