Basına ve Kamuoyuna

Boğaziçi Üniversitesi özelinde gündeme gelen ancak artık tüm üniversiteler açısından norm haline gelen ve akademik etik, ahlak ve normları hiçe sayan şekilde yapılan rektör atamaları kabul edilemez. Üniversitelerin karar alma süreçlerinde ve yönetim mekanizmalarında tüm yetkiyi akademiden ve dolayısıyla akademisyenlerden alarak tekleştiren ve hiçbir akademik teamülle bağdaşmayan bir şekilde atanan Melih Bulu, Boğaziçili akademisyenlerin de talep ettiği biçimde istifa etmeli ve akademik özgürlüklerin gözetildiği ve demokratik süreçlerin işletildiği bir sisteme geçilmelidir. Meselenin aslı budur ve bu eksende tartışılmalıdır. En doğal anayasal haklarını kullanarak protesto eden ve bu bağlamda eleştirilerini demokratik yollardan gösteren öğrencilerin, davranışlarının konu ekseninden çıkartılarak suçlanmasını şiddetle kınıyor, bu öğrencilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Üniversiteler ekseninde gelişen bu tek tipçi ve partizan yaklaşımların karşısında belki sesimizi yeterince çıkaramamış olsak da sesini çıkaranları yalnız bırakmadığımızı ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiriz.

Yaşasın özgür ve demokratik üniversiteler
İfade özgürlüğü engellenemez

Saygılarımızla
Çukurova Öğretim Elemanları Derneği