COVİD-19 Salgını nedeniyle derneğimizin  yapılamayan Olağan Genel Kurulu, 23 Mart 2021 tarihinde Saat 16:00 da aşağıda belirtilen adreste çoğunluklu30 Mart 2021 Salı Günü Saat 16:00 da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.
Genel kurulumuza katılımınızı diler, saygılar sunarız
Gündem
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan oluşumu
3. Çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi
4. Denetim Raporunun görüşülmesi
5. Üyelik aidatlarının güncellenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
6. Çalışma raporunun aklanması
7. Dernek organlarının seçimi
8. Dilek ve öneriler
9. Kapanış
Tarih: 30 Mart 2021, Salı, Saat 16:00
Yer: Balcalı Eğitim ve Geliştirme Derneği Dardağan Kebap Salonu-Balcalı (Balcalı Kampus
girişi, hastane durağı batısı)