Basına ve Kamuoyuna

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 12. Madde;

I. Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği;

“Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.”

İnsan hak ve hürriyetleri Anayasada da açıkça ifadesini bulduğu üzere dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilmezdirler. Anayasa Mahkemesi kararları da en üst kararlardır. Üniversitemizden ve üniversitelerden görüş ve düşünceleri yüzünden ilişiği kesilen tüm kişilerin tüm özlük hakları ile görevlerine iadeleri hukuki bir zorunluluk olup Çukurova Öğretim Elemanları olarak bu talebimizi YÖK ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere ilgili tüm merciler ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.
Saygıyla duyurulur.

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği

En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.