Çukurova Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu (İlker Özdemir, Ali Kocabaş, Ali Rıza Köşker, Berin Yoca, Burak Öztornacı, Gülşah Seydaoğlu) 05 Nisan 2023 tarihinde ÇÜ Rektörü sayın Prof.Dr. Meryem Tuncel ve rektör yardımcıları (Prof.Dr. Neslihan Boyan, Prof.Dr. H.Levent Yılmaz, Prof.Dr. İlter Ünlükaplan) ile tanışma ve görüş alışverişi ziyareti gerçekleştirdi.

Oldukça olumlu bir ortamda gelişen ziyarette aşağıdaki hususlarda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

  1. İlk olarak Prof. Dr. Ali Kocabaş, derneğimizin tarihini ve geçmişte rektörlükler ile olan ilişki biçimini aktardı. Temelde öğretim elemanlarının mesleki/ özlük haklarının savunulması ve üniversitemizin eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurulmuş olan derneğimizin 29 yıldır aktif olarak görev yaptığını, bu süreçte üniversite yönetimleri ile ilişkilerini hiyerarşik bir kurgudan ziyade dostça, arkadaşça ve sahici bir işbirliği ile sürdürülmesine gayret edildiğini iletti. Özellikle bu zor günlerde hepimizin ortak hedefi olan üniversitemizin hak ettiği gerçek, saygın bir akademik konuma ulaştırılması için her türlü işbirliğine açık olduğunu belirtti.
  2. Toplantıda ÇÜ için yeniden tasarlanan atama yükseltme kriterleri konusunda özellikle genç akademisyenlerin yaşadığı kaygı iletildi. Maddi destek ve altyapı olanaklarının geliştirilmeden bu kriterlerin üniversitemizi sıralamada yükseltmek için yeterli olmayacağı iletildi. Sayın Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve Rektör yardımcısı Prof. Dr. H. Levent Yılmaz, bu konuda birimlerden gelen eleştiriler doğrultusunda ilgili komisyonlarda yeni düzenlemeler yapılmaya çalışıldığını aktardı. Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu ve YK tarafından bu çalışmaların sadece ilgili komisyonlarda görüşülmemesi, tüm akademisyenlerin bu karar süreçlerine birebir katılımının sağlanacağı yüz yüze görüşmeler, toplantılar düzenlenmesinin ve planlanan değişikliklerin birlikte kurgulanmasının motivasyon için önemli olacağı, ayrıca bu konuda araştırmacıların yaşadığı sorunları saptayacak kapsamlı bir araştırma planlanmasının da destekleyici olacağı iletildi.
  3. Üniversitemizde planlanan hibrit eğitim konusunda akademisyenlerin yaşadığı sorunlar iletildi. Alt yapı olanaklarının sınırlı olduğu (kamera, internet, sınıf sayısı, özel öğretim üye odalarının yetersizliği, öğrencilerin internet olanağı, kotası ve bilgisayar olanaklarının kısıtlı olması, barınma sorunlarının giderilmediği) koşullarda bu eğitim modelinin zorlukla yürütüleceği konuşuldu. Rektörlüğümüz tarafından eğitim biçim ve yöntemlerinin birimlerin kendi koşullarına göre kurgulanmasının birimlerin kararına bırakıldığı iletildi.
  4. Hibrit eğitim konusunda kavram kargaşası yaşandığını ileten Dr. Gülşah Seydaoğlu, bu konuda eğitim fakültemiz ve ilgili birlikte konferans, seminer, söyleşi, örnek uygulamalar etkinlikleri yapılabileceğini önerdi. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan, bu konuda çalışma yapılabileceğini iletti.
  5. Doç. Dr. İlker Özdemir tarafından üniversitemiz binalarında yapılan deprem denetimlerinin, raporlarının ve deprem eylem planı çalışmalarının açık hale getirilmesinin, web ortamında veya EBYS üzerinden paylaşılmasının, personelin ve eğitime çağrılan öğrencilerin yaşadığı kaygıyı azaltabileceği iletildi. Sayın Prof. Dr. Meryem Tuncel, deprem eylem planı çalışması yürütüldüğünü ve yakın zamanda paylaşılacağını bildirdi. Sayın Prof. Dr. İlter Ünlükaplan ise bina hasar rapor sonuçlarının mevzuat doğrultusunda paylaşılması konusundaki gelişmelerin tarafımıza iletileceğini bildirdi.
  6. Görüşülen bir diğer konu ise Balcalı hastane binası ve hizmetleri konusundaki gelişmelerin personelde yarattığı endişe-kaygı ve alınan önlemler konusunda daha fazla ve düzenli bilgi edinme talepleri idi. Asistan ve öğrencilerin eğitimlerinin aksamasının yanı sıra yaşanacak olan maddi kayıpların da bu kaygıları üst düzeye çektiği, süreç hakkındaki belirsizliklerin hem asistan hem de akademisyen kaybına yol açabileceği iletildi. Süreçte yaşananlar ve alınan kararların gerekçeleri hakkında bilgi aktaran Sayın Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel bu konuda protokol çalışmalarının yakından takip edildiğini ve tüm kademeler ile sürekli temas içinde olunduğunu ancak sürecin beklenenden yavaş ilerletildiğini iletti.
  7. Son olarak, rektörlüğümüzce geçmişten bu yana derneğimize ücretsiz olarak tahsis edilen salonlarda, mekanlarda derneğimiz tarafından önümüzdeki dönemde de toplantılar, eğitimler, çalışmalar düzenlenebilmesi için gereğinin yapılması talep edildi.
  8. Oldukça olumlu bir ortamda gelişen ziyaretin düzenli aralıklarla tekrarlanması ve bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunulması temennisi ile sonlandırıldı.

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu

 WhatsApp Image 2023-04-06 at 12.20.07