Değerli Üyelerimiz,

Derneğimiz Olağan Genel Kurulu 1 Aralık 2022 tarihinde Saat 13:00’da da aşağıda belirtilen adreste çoğunluklu, 08 Aralık 2022 Perşembe Günü Saat 16:00-18:00 arasında aynı adreste çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.

Gündem

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Divan oluşumu

3. Çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi

4. Denetim Raporunun görüşülmesi

5. Çalışma raporunun aklanması

6. Dernek organlarının seçimi

7. Dilek ve öneriler

8. Kapanış

Tarih: 08 Aralık 2022 Perşembe Günü Saat 16:00-18:00

Yer: Adana Tabip Odası

Genel kurulumuza katılımınızı diler, saygılar sunarız

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu